Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II. - část 184

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 

Rok 1943

Prispol. Také se dodával kontingent vepřů na takzvaný „Prispol“, teď: Výsadní dobytkářské společnosti“ v Praze II, Václavské náměstí č. 58, když předem byla uzavřena smlouva, tj. záznam na věčnou paměť, smlouva mezi zemědělci a společností. Zprostředkovatelem bylo „Hospodářské družstvo Rakovník“. Viz příklad: Dodávka hovězího masa, dobytka, byla prováděna takto: Zemědělec obdržel od obecního úřadu příkaz k povinné dodávce, kupříkladu: Pan Gregor Václav v Chrášťanech čp. 81. Podle paragrafu 16 vládního nařízení číslo 208/39 Sb. ve znění vyhlášky ministerstva zemědělství číslo 216/41 Sbírky zákonů a nařízení přikazuji vám, abyste dodal 2 kusy hovězího dobytka, nejméně o 290 kg živé váhy. Tyto kusy k dodávce určené jste povinen předvésti před přijímací komisi v 8 hodin rádo dne 1. listopadu 1943 na městskou váhu v Rakovníku. Na tyto kusy dobytka si nechte vystavit průvodní dobytčí pasy a dobytek předveďte v nenakrmeném stavu. Nevyhovění tomuto příkazu trestá se podle paragrafu 22 shora zmíněných zákonů. Podepsáni Emil Kraus, starosta, a Dr. Bartoš, okresní hejtman, vrchní rada politické správy.

Zemědělec musel dobytek v určený den předvésti, tam dva odhadci odhadli, lépe určili, třídu a cenu. Nechali na městské váze odvážiti a dobytčeti vystřihli číslo. Zde v tomto případě: 64C a 63C. Jmenovaný dodával dva pěkné, tlusté voly krásné červené straky. Prvý měl číslo 64 C, vážil 300/285 (15 kg odrazili) za kg 6,50 K = 1852 K 50 h. Druhý měl číslo 63 C, vážil 280/266 (14 kg odrazili) za kg 6,20 = 1649 K 20 h, celkem za oba 3501 K 70 h. Od přivedení na stanoviště 20 K, celkem tedy 3521 K 70 h, provize 32 K, k výplatě tedy poukázáno 3489 K 70 h. Byl uzavřen: Venkovský uzávěrkový list na jatečný dobytek. Kupující firma: Pelikán, Praha VII, Bělského třída 6. Dobytek se nakládal na vagony a „šel“ na Prahu.

Úřady zmenšily na 1 ha o 2 q semen. Dne 28. prosince 1943 odevzdávaly se brambory na vagon. Byly to brambory, které úřady zmenšily semena na 1 ha o 2 q semen. Dříve úřady nařídily zemědělcům, že mohou si ponechati na 1 ha 20 q semen bramborů. Jelikož byl mezi lidem v městech hlad, zmenšily dávku semen bramborových o 2 q na 1 ha, tj. pouze na 18 q. A rozdíl ten se musel ihned odevzdat na zvýšený kontingent vykupovači, zde Družstevnímu lihovaru v Olešné (správec Miesbauer) a ten je zaslal na obdrženou úřady adresu. Zemědělec obdržel za 1 q (=100 kg) 65 korun. Rovněž byly i samozásobitelské dávky brambor zmenšeny.

Rok 1943. A tak minul zase jeden rok v samém strádání a strachu. Kýžený mír se neblíží. Bída „čouhá“ z každého kouta. Němci počínají řádit v naší české vlasti nemilosrdně. Gestapáci co den některého Čecha seberou a zavřou do koncentračního tábora. Tábory, koncentráky, se přeplňují. Hlavně Židé jsou sebíráni. Do práce každého Čecha „totálně“ nasazují, jak do říše německé, tak v zemi naší. Žádná chuť do práce, pro koho?! Zraky nás všech jsou obráceny do Ruska, kde již situace vojenská vyvíjí se pro Němce katastrofálně. Rudá armáda již Němce žene kvapem zpět. Zaplať Bůh, říká každý dobře smýšlející Čech. Už aby tady byla Rudá armáda, která jedině nás může osvobodit. Doufáme pevně všichni, že jistě, určitě, nás osvobodí. Kéž by Bůh všemohoucí dal a tu sebranku potrestal. Vždyť dělají ze sebe nadlidi, u nich člověk jiné národnosti je méněcenný, nevzdělaný, hloupý, ukoptěný atd.

Ale kdo se povyšuje nad jiné a jimi zvířecky zachází, bývá krutě Bohem ponížen a potrestán. Kéž by tak spravedlivý Bůh dal. Tak modlí se každý Čech, který svou krásnou vlast miluje. Český národ pevně doufá, že bude zase brzo svoboden, že Germáni budou v brzké době ze země naší vyhnáni. Plně všichni věříme naší vládě v Londýně a našemu drahému prezidentovi Benešovi, který často v rozhlase londýnském nás tak ujišťuje. Jaká to útěcha pro nás.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru