Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 179

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 

Rok 1943

Druhý týden v březnu roku 1943, tj. od 7. března do 13. března roku 1943, se již smykovalo, vláčelo a silo, pšenice jarka, ječmen.

Kontrola hovězího dobytka. Dne 14. března roku 1943 provedli "špiclové" okresního úřadu náhlou kontrolu na hovězí dobytek. Naše obec má dáti ještě 15 q masa, a to byla vhodná příležitost pro takové Fišery, Buřty a rady "Brázdů", jest název dosti přiměřený; byli to kontroloři hrubí, nestydatí, vše na co přišli, všecko zabavili, ukradli, poslední sousto od úst lidem. Lid říká: "Již není co žrát, musí se dát!?"

Marie Gregorová (u Prokopů), čp. 79, zemřela 16. března a pohřbena 18. března 1943 o 3. hodině odpoledne. Zemřela v požehnaném věku 84 let. Byla manželkou bývalého obecního strážníka Gregora Ludvíka, rozená byla Immerová.

Revize krmiva provedena v naší obci dne 5. dubna 1943. Byla nařízena okresním úřadem, jeho pochopy, kontrolory, provedena.

O svátek narození Hitlera Adolfa byly vyvěšeny vlajky, prapory "hakenkrajc" aj. na budově obecního úřadu a na školní budově; bylo tak úřady nařízeno.

Revize knížek pomocných k statkovým archům byla dne 21. dubna 1943. Ing. Ludvík, profesor rolnické školy z Rakovníka, revizi prováděl.

Výstava králíků, holubů, slepic a sánských koz byla uspořádána v Kněževsi ve statku na dvoře "u Hornofů" 24. 4. 1943. Vystavovatelé byli z Kněževsi, Chrášťan, Přílep aj. Výstava byla početně hojně navštívena, hlavně Němci z Kolešovic, Svojetína, Veclova, Německých Hořovic a i ze vzdálených německých obcí. Němci, hlavně vojáci, dlící z fronty na dovolené, skoupili všecko o překot, tj. koupili všecko, co se koupit dalo. Za králíka zaplatili 800 korun, ba i více. Za jeden pár holubů zaplatili 350 korun a i více. Šmahem koupili všecko, hlavně že bylo maso. Jeden místní občan, rovněž vystavovatel, žertovně prohlásil: "Dnes ráno jsem prodal pěkné tele a obdržel jsem za něj 311 korun a teď odpoledne jsem zde prodal jeden pár holubů za 350 korun." Němci platili říšskými markami a ty platily 1:10, to je jedna říšská marka rovnala se deseti korunám. Tedy za jednoho králíka vyplatili Němci 80 marek, tj. 800 korun, stalo se 24. dubna roku 1943.

Vidno z toho, že Němcům hrozí již hlad, všecko, všude mají již "vyžráno" a proslýchá se, že Němci (vedoucí) nařídili, by v Protektorátě dělaly se takové výstavy, aby Němci přibylí z fronty na dovolenou, měli o jídlo, hlavně maso, postaráno. Pomohli nám s vyžírkou. Zaznamenáno vám budoucím pro posouzení.

Dne 26. dubna 1943 (o svátky velikonoční) měla svatbu v kostele sv. Jakuba (katolickém) Dvořáková Hana, čp. 163. Její otec, Dvořák Václav, obchodní zástupce, čp. 163.

Rádiové přijímače musel každý majitel odnésti do hostince "u Procházků", čp. 11, a tam zřízenci k tomu určení německými úřady v Praze odstranili krátké vlny z přijímače, aby se nemohla poslouchati cizina. Přesto, že Němci trestali poslouchání ciziny smrtí, poslouchal kde kdo, všichni dobří Čechové, jak bychom se dozvěděli, kdy už bude konec války? A proto nařídily úřady německé krátké vlny vyndat. Zde v naší obci dostal tuto práci Kučera Vlastimil, technický závod Praha XI, Rýblova 24, Telefon 259-67. Zřízenci byli zde několik dnů, provedli, spíše neprovedli, práci úplně zdarma. Mnohému krátké vlny opravili, neb dali nové. Jim všecka čest.

Wachtl Emil, majitel velké skály v Přílepích, náš dodavatel stavebního kamene, známá osobnost po celém okresu, zemřel a pochován tam dne 30. 5. 1943.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru