Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 162

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1941

24. Móda v naší obci pokračovala ihned, jakmile ve světě bylo něco nejnovějšího objeveno, to bylo i u nás. Rovněž „mikádo“ ihned měly všecky ženy, bez rozdílu stáří, vlasy ustřiženy.

25. Přezdívky. V roce 1942 říká se dosud:

V čísle 81, Gregor Václav, přezdívá se „u Kašpárků“, a sice předek Kašpar Gregor byl postavy malé, tedy „Kašpárek“, tedy „u Kašpárků“.

V čísle 38 Novotný Josef, dříve rod Ringmajerů, přezdívá se „u Ringmajerů“

V čísle 37, Šindler Josef, bydlel zde kdysi Šůla, tedy se přezdívá „u Šůlů“.

V čísle 72, Frolík Josef, hospodařil zde před ním tchán Josef Hauner, byl malé pstavy, tedy Josífek, lid přezdil „u Josífků“ a pocházel od Janských, obdržel přezdívku: Josífek Jánských.

V čísle 35, Cédl Ludvík, hospodařil jeho tchán Antonín Hauner, všeobecně „Tonda“ zvaný, byl od Janských, přezdívka „u Tondy Janských“.

V čísle 34: Dnes František Bauer, přezdívá se: „u Bajskupů,“ tj. bydlel prý zde Ital-zahradník Baisik, lidé mají ve zvyku komolit názvy, a tak z toho vzniklo jméno „Bajskup“. Tento byl zahradníkem na Novém Dvoře u šlechtice ve dvoře, jménem hrabě Antonín Meraviglia-Crivelli. Hrabě byl Vlach a proto zahradník také Vlach a bydlel zde u Baura, čp. 34, v domě, v I. patře.

V čísle 33: Rýgl Antonín, přezdívá se: „u Michlů“, hospodařil zde na statku Michael Donát, také „Michlíček“ zvaný, odtud ona přezdívka.

V čísle 93: Konopásek Alois, dříve „u Špičků“, bydlel zde Kašpar Špička, potom zde hospodařil Jan Gregor, pocházel z hospody z čp. 12; říkali mu Johan (Gregorů v obci několik), přezdili mu „u Johanů“. Dnes se říká: „u Konopáska v průjezdě“; je tam průjezd.

V čísle 32: Pánek Bohuslav, bydlel zde Kopf, tedy „u Kopfů“; již se zapomnělo.

V čísle 31: Bydlel zde do roku 1942 Žid Landa Emil s rodinou; musel dne 18. 2. 1942 do koncentráku, do plynových komor, kde všichni tři zahynuli. Tento Landa koupil dům čp. 31 od Prokopa Nágla, přezdívka - jelikož postavy malé - „u Prokůpků“. Před tím Donát Michael, „u Michlíčků“. A před rokem 1825 bydlel zde Karel Tregler, přezdívka „u Karlů“ nebo také „u Karlíčků“.

V čísle 30: Bydlí Gallerach Jaroslav, rolník. Přezdívá se „u Knejzlíků“, kteří bydleli v roce 1636 v čísle 9; říkalo se tam „u Knejzlíků“. Je vystřídal v čp. 9 rod Písařoviče a taktéž jim zůstal přídomek „u Knejzlíků“. Písařovič s rodinou se odstěhoval do čp. 30, ale přezdívku si přinesl sebou. „U Knejzlíků dodnes.

V čísle 29: Pochmon Frant., byl zde Jedlička, tedy donedávna „u Jedličků“, dnes již ne.

V čísle 28, nyní Konopásek Rudolf, rolník. Kolem roku 1827 hospodařil zde Polívka, přezdívalo se „u Polívků“, teď již se zapomíná.

V čísle 27, Antonín Polívka, stále se říká „u Benešů“.

V čísle 26, nyní pekař Pumrle Josef, odpradávna tam byl rod Rýglů, jeden z nich byl ševcem, všeobecně se říkalo „u Ševců“, dnes již vymizelo.

V čísle 25 se přezdívá „u Benešíků“ na rozdíl „u Benešů“ v čp. 7. Teď jest zde Polívka Bohumil s rodinou, ten má menší hospodářství, tedy „u Benešíků“.

V čísle 24, František Pavlíček, hospodařil zde tohoto pra-praděd Krištof Holý; v obci Holých několik, tedy přezdívka „u Krištofů“.


Pokračování

 

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru