Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 158

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1941

Každý průvodce (kontrolor) měl na starosti pouze jeden povoz s obilím do mlýna a tuto službu musel vykonávati úplně zdarma. Rovněž i majitel potahu musel jeti úplně zdarma. Že neobešlo se to bez hádek a křiku, při návratu ze mlýna, jest samozřejmé. Každý musel míti svoje pytle označeny jménem a číslem domu, aby tak se ulehčilo kontrole při práci výdeje mlýnských výrobků.

Dne 18. prosince 1941 vybírány dosud brambory. Dne 18. 12. 1941 vybírala ještě brambory Anna Pelzová z Nového Dvora. Obecním úřadem, starosta Emil Kraus, bylo nařízeno Theodoru Voigtovi, čp. 73, by jí, Pelzové, brambory koňmi vyoral a přivezl. To bylo již nařízeno 16. prosince 1941. Však pro mráz a půda byla zamrzlá, vybíral jí Voigt teprve brambory 18. prosince 1941. Příkaz obecního úřadu zní: Panu Theodoru Voigtovi, zde čp. 73. Určuji vás ku vyorání bramborů, zítra ve středu dne 17. 12. 1941 paní Anně Pelzové z Nového Dvora na katastru Nesuchyně. Jmenovaná jest povinna vám zaplatiti předem. V Chrášťanech dne 16. prosince 1941.

Brambory vybírány 18. prosince 1941. Dne 18. prosince 1941 vybíral brambory ještě rolník Konopásek Rudolf, čp. 28. Pro deštivé počasí dříve nemohl. Dosud je mokro a tím je práce namáhavá, mrzutá a zdraví nebezpečná. Půda rozmrzlá, mokrá, veliká zima, ruce zkřehlé, zamazané. Úřady nařízeno, by všechny brambory byly vybrány, muselo se tak učinit. Mnohé ženy práci tu odstonaly. Konopásek měl brambory na poli u sv. Rozárie. Tam bylo přímo „jezero“, voda tam stála. Takových zemědělců bylo více, kteří pro mokro, cahotu, vybírat brambory nemohli. Někteří zemědělci pro mokro nemohli na podzim zaseti. Mnoho polí zůstalo nezoráno.

Na Štědrý den 1941 vichřice. Dne 24. prosince 1941 o Štědrý večer byla veliká vichřice a prudký déšť, světlo elektrické nesvítilo. Byl tmavý, smutný svatvečer. I na Boží hod vánoční dne 25. prosince 1941 byla vichřice a odpoledne hrozná vichřice se sněhem a tak byly špatné svátky vánoční.

Dne 27. prosince 1941 měli svatbu Konopásek Rudolf, čp. 28, a Treglerová Marie, čp. 48, v místní kapli – farář církve Českomoravské Valenta Jaroslav o ¼ 2 hodině odpoledne. Byla to svatba hlučná. Mimo přínosu na penězích 50 000 korun, obdržela nevěsta 13 korců úrodných polí, chmelnice hlavně, Pode vsí.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru