Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 147

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1940

Tak nepříznivý rok jako byl rok 1940 nikdo nepamatuje. Celý Boží rok od začátku samý déšť a zase déšť. V červnu 1940, v době květu obilí, samý déšť a při tom zima. Proto obilí samá zuna, klasy hluché, prázdné, brambory shnilé, ovoce žádné.

V měsíci září i v říjnu roku 1940 pršelo denně, při tom veliká zima aneb aspoň chladna panovala. Dne 26. října 1940 napadl prvý sníh a padal celý den. Mnoho polí zůstalo nezoráno. Pro mokro nemohlo se po žních orat. Ba některý zemědělec nemohl pro mokro ani zaseti.

A jak bude s kontingentem (s dodávkou), tane každému  zemědělci na mysli. A válka žádný konec nebéře. Jen Bůh milostivý ví, kdy vše se ukončí a jen ten ví, jak to s českým národem dopadne. Dá Bůh, že dobře!

V listopadu a v prosinci roku 1940 stále sněžilo a byly kruté mrazy. Dne 9. prosince 1940 trochu se oteplilo, tálo.

Král houslí Jan Kubelík zemřel a dne 10. prosince 1940 pohřben se vší slávou do Slavína. Byl nejslavnějším světovým virtuozem na housle. Po celém světě propagoval slávu českého národa. Na poslední cestě byla mu hrána česká píseň "Čechy krásné, Čechy mé." Rádi všichni jsme poslouchali v rozhlase jeho krásnou hudbu, a proto jej, umělce, zde zvěčňuji.

Vůdce Němců Adolf Hitler mluvil dne 10. prosince 1940 do rozhlasu. Jeho řeč zůstala nepovšimnuta.

Sněhový pluh. Dne 11. prosince 1940 padal hustě sníh a padal nepřetržitě několik dnů i nocí. Napadlo jej přes 60 cm a musely býti silnice protahovány sněhovým pluhem. Pluh na sníh od okresu koupený vždy táhnou tři páry koní, obyčejně koně rolníků z Kněževsi, kteří mají smluvní závazek, že ihned na požádání cestářů, koně okamžitě na protahování silnic vyšlou. Odměna za den za jeden pár koní jest 180 korun. Celý prosinec krutě mrzlo a padal sníh.

Pracovní povinnost. Aby nevázla doprava a spoje s obcemi, nařídil okresní úřad pracovní povinnost. Každý občan i občanka od věku 19 roků do 60 roků musel úplně zdarma s lopatou odhazovati na silnici sníh, kterého napadlo přes 60 cm. Byly veliké sněhové závěje. Veškeré občanstvo rádo prací těch se zúčastnilo za vedení okresního cestáře Josefa Tichýho, čp. 97.

Práce ty vykonávaly se každodenně neb dle potřeby aspoň dvakrát týdně. Při pracích těch bylo viděti dělníka, učitele, sedláka, řemeslníka, a také mnoho žen, ba i penzisty. Všichni bez rozdílu se prací zúčastnili.

Od 1. prosince kruté mrazy. Dne 29. prosince 1940 celý den notně pršelo. Dne 30. prosince ve dne pršelo, v noci hustě padal sníh. Dne 31. prosince 1940  napadlo přes 50 cm sněhu, byla obrovská vánice, veliké závěje.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru