Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 144

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1940

Uzavřeno příměří. Dne 17. června 1940 Francie kapitulovala a dne 21. června 1940 v lese Compagnií bylo uzavřeno s Německem příměří, v 15 hodin 30 minut, a v noci na 24. června 1940, v 1 hodinu 35 minut bylo definitivně příměří uzavřeno.

Štýbrová Paula, zdejší rodačka z čp. 54 měla pohřeb v Kněževsi 23. června 1940. Byla rozená Gregorová, dcera Jana Gregora, čp. 54, krejčího a domkáře. Štýbrová Paula byla velmi vzdělaná, pokroková selka. Její knihovna krásná zdaleka se vyrovnala mnohé knihovně učencově. Měla všecky spisy Třebízského, Bárákovy, Jiráskovy, Masarykovy, Chelčického, Vojty Náprstka, Boženy Němcové, Karla Havlíčka, všecky spisy Vrchlického, Nerudy a všech nejpřednějších českých spisovatelů. Její pokoje zdobily obrazy: Jan Žižka z Trocnova, Hus před koncilem kostnickým, obraz Barákův, K. Havlíček Borovský a mnoho jiných. Paula Štýbrová byla vzácná Češka, Zemřela ve věku 92 roků. Bydlela se svým manželem Antonínem Štýbrem v Kněževsi, kde měli malé zemědělství. Všechen majetek odevzdali, jelikož byli bezdětní, snaše a jejímu manželovi Jitce a Josefu Brabcovým.

Od 25. června do 1. července 1940 bylo nařízeno úřady od 12 hodin do čtvrt na jednu denně zvonit k poctě padlým německým vojínům. Náš zvoník Pác Bedřich si zase přišel na své se svými šprýmy.

Pomník Antonína Švehly. Dne 29. června 1940 odstraněn z nařízení úřadů pomník Antonína Švehly, bývalého předsedy vlády, rodáka a sedláka z Hostivaře. Pomník onen stál před budovou čp. 23 "u Pařízků" a dal jej zřídit dorost agrární za předsedy agrárního dorostu Konopáska Rudolfa mladšího, čp. 28. Pomník odstraněn byl zřízenci, spíše obecním dělníkem Divyšovským Bohumilem a obecním strážníkem Rottkem Josefem, čp. 156, z nařízení obecního úřadu. Pomník dán do úschovy do čp. 28 a základy se zahrádkou kolem pomníku zůstaly.

V červenci 1940 denně pršelo. 11. VII. padaly kroupy. 29. VII. byl ráno šedivý mráz.

Odvoz dlouhého dříví (klád) z lesa. Od 1. července 1940 museli všichni majitelé koní voziti dlouhá dřeva - klády z lesa mydláři Ottovi do Rakovníka; od 1 metru kubického vyplaceno bylo kolem 30 korun. Jako za roboty. Nařízeno bylo úřady. Tohoto podniku se zúčastnili všichni majitelé koní; ovšem s valnou nechutí.

Pozdrav "Na zdar!". V jedné sokolské schůzi bylo debatováno o sokolském pozdravu "Na zdar". V zajímavé přednášce ideový pracovník přednášel, že novinář Josef Barák zavedl v Sokole dne 15. června roku 1862 pozdrav "Na zdar" jakožto pozdrav povinný. Brzo nato se stal "Na zdar!" národní zdravicí. Toto připomíná se v době nynější.

Začátkem srpna 1940 byly krásné teplé dny. Dne 7. srpna veliká bouře. Od 15. srpna do 25. srpna 1940 pršelo denně.

Chmel roku 1940 se začal česat 26. srpna. Počasí již bylo příznivější. Cena chmele stanovena nejmenší za lehký cent (tj. 50 kg) 1400 korun. V září pršelo denně.

Zahrádka u Švehlova památníku odstraněna byla z nařízení úřadů 9. a 10. října 1940. Zbytek to památky. Základy, "fundament", z bílých cihel a lípa dosud zůstaly na místě.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru