Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 141

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1940

Dne 24. března roku 1940 byla vidět veliká severní záře, která byla u nás krásně viditelna od 7 hodin do třičtvrtě na osm večer. Na severu oblohy vynořila se krásná červená záře, která přecházela do barev zelených a žlutých. Nejdříve se všeobecně myslelo, že někde na severu hoří, ale když radiopřijímače začaly pouze slabě „šeptat“, usoudilo se, že jest přírodní úkaz, severní záře. Byl to krásný nezvyklý obraz. A zase někteří pověrčiví lidé lecos pro český národ dobrého prorokovali.

Postřik ovocných stromů. Dne 26. března roku 1940 bylo krásně, bezvětří, ihned se všeobecně stříkaly ovocné stromy favoritem (favor).

Hrozná bouřka. Dne 27. 3. 1940 kolem 5 hodiny odpoledne škaredé mraky, blesky, hrozná bouře, pršelo. Ve dnech 28. a 29. března roku 1940 padal hustě sníh a byla při tom veliká zima.

Karel Rybáček. Dne 30. března roku 1940 zemřel Karel Rybáček. Byl dlouholetým šafářem knížete z Fürstenberga na Novém Dvoře a jinde; posledně u nás v Chrášťanech. Roku 1925 bylo mu přiděleno stavební místo pozemkovou reformou mezi čp. 15 – Václav Bazika – a čp. 16 – velkostatek knížete Fürstenbeerga, na kterém dlouhý čas šafářoval. Postavil si tam krásný dům čp. 145 a tam trávil svůj zasloužený odpočinek.

Vrah Smudek. Dne 30. května 1940 bubnoval střážník Rotek Josef v neobvyklou hodinu, večer ve čtvrt na deset hodin (až se mnohý občan, hlavně ženy, polekal), by každý majitel hospodářství, hlavně majitel budov, stodol, kolen, půd, stohů atd. podrobně a přísně prohledal svoje budovy a stohy, zda se tam neskrývá dosud nedopadený vrah Smudek. Utíká prý touto krajinou a zavraždil dva německé finančníky a policejního úředníka. Naše vláda vypsala na dopadení vraha sto tisíc korun a město Domažlice dvacet tisíc korun. Na obecním úřadě visí úplný popis osoby vrahovy a vrahova podobenka. Dle vyprávění strážníka Rotka nepřišel ani jeden z občanů si prohlédnout vrahovu podobenku aneb si přečíst jeho popis. Co tě nepálí, nehas, usoudil každý.

Měsíc duben 1940 začal děštěm a velikým chladem.

Duben, chladný a deštivý, úroda nás navštíví. Tak zní lidová pranostika. Bylo však všecko pravým opakem, jak se dozvíš dále, čtenáři.

Letní čas. Dne 1. dubna 1940 byl německými úřady zaveden také u nás letní čas.

Déšť střídal se denně se sněhem až do 13. dubna roku 1940.

Divadelní představení Maryša. Dne 13. dubna roku 1940, v sobotu, sehrála mládež Církve českomoravské divadelní představení v sále u Humlů v čp. 17 Maryšu. Maryšu sehrála výborně Gregorová Hana, dcera kronikáře Gregora, čp. 81, a jejího partnera Vávru, rovněž výborně, sehrál Fiala Josef, železničář, čp. 76. Návštěva obrovská, úspěch obrovský, jak finanční, tak morální. Všichni účinkující zhostili se svých úloh nad očekávání výborně. Hlavně Francka sehrál výborně Vajtr Josef ml., čp. 56, železničář. Všem účinkujícím byl odměnou hlučný, neutuchající potlesk a mnohé vyvolání.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru