Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 136

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Dům čp. 27

Roku 1713 byl dle kroniky Kočkovy na gruntě Václav Polívka. Po něm Jan Polívka, ten měl za manželku Ludmilu, rozenou Šteinbrechovou. Po něm Josef Polívka, narozený 6. února 1789, za manželku měl Marii, rozenou Haunerovou z Chrášťan čp. 23. Potom byl zde Václav Polívka, narozený 25. září 1821, za manželku měl Marii, rozenou Pavelkovou z Kněževsi čp. 35. Roku 1841 hospodařil ještě tentýž Václav Polívka, čtvrtláník, je psáno. Po tomto hospodařil zde Josef Polívka, narozený 30. prosince 1853, a měl za manželku Marii, rozenou Fojtíkovou z Kněževsi čp. 12. Polívka Josef měl dva bratry: 1. Antonín byl v Žatci hoteliérem u Černého orla, a jeho bratr František Polívka byl tam v Žatci u bratra Antonína zaměstnán v hotelu. Když bratr jeho Antonín dne 5. ledna roku 1903 zemřel, švakrová, vdova po bratrovi, jej vyhnala a o těžce nastřádané úspory jej ošidila. Navrátil se do Chrášťan, musel vzíti zaměstnání co kočí u svých přátel, u manželů Emila a Anny (rozené Polívkové, čp. 27, tedy byl jejím strýcem) Gregorových, čp. 12. Pak když nemohl pro stáří pracovat, bylo mu 68 roků, bydlel v obecní pastušce a zde ve veliké bídě zemřel 7. dubna roku 1911.

Manželé Josef a Marie Polívkovi měli 9 dětí, z nichž zůstalo 5 živých: 1. Dcera Anna, narozená 23. srpna 1878, provdána za Gregora Emila, rolníka a hostinského, čp. 12, dne 24. listopadu 1900, zemřela 27. května 1908

2. Syn Ludvík Polívka, narozený 16. února 1880, jedzil s koňmi doma a pak se přiženil roku 1906 k Marii, rozené Haunerové čp. 72 („u Jánských“, „u Jozífků“ se tam přezdívalo). Ludvík Polívka zemřel 5. března roku 1919. 3. Syn Josef Polívka, narozen 30. prosince 1881, byl vyučen řezníkem, dlouhá léta pracoval v cizině, též i ve Vídni, rozstonal se, přišel domů a zde, po dlouhé nemoci, zemřel 30. května 1912. 4. Syn Václav, narozený 3. dubna 1887 vyučiv se řeznictví, koupil v Lužné roku 1911 hospodu s řeznictvím. Za manželku měl Leontýnu, rozenou Zýkovou z Vražkova pod Řípem. Zemřel dne 22. února 1938 v Lužné a tam pochován. 5. Syn Antonín Polívka, nynější majitel (rok 1940), narozený 1. května 1892; po vychození škol byl odveden k vojsku, první světovou válku prodělal na bojišti ruském, byl zajat, vrátil se roku 1920 jako legionář. Dne 16. července 1921 se oženil s Marií, rozenou Stehlíkovu z Kněževsi čp. 66 a tím dnem převzal i hospodářství čp. 27 po rodičích Josefu a Marii Polívkových. Manželka Antonína Polívky Marie narodila se 1. února 1890. Mají syna Zbyňka, narozeného 9. května 1924, studuje od roku 1939 vysokou rolnickou školu v Roudnici. Antonín Polívka jest jednatelem Hospodářského družstva v Rakovníku, předsedou Družstevního lihovaru v Olešné a okresním referentem silnic v Rakovníku. Jest pokrokovým zemědělcem.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru