Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 110

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 133 – Tauš Josef, domkář, manželka Františka, roz. Hornofová z čp. 43. Dosud bez dětí. Bydlí u nich železničář Somol s rodinou, evakuovaný (musel opustit) ze Svojetína. Polí mají na chrášťanském katastru 1 ha 26 arů, na Olešné 82 arů; celkem mají 2 ha 8 arů.

Čp. 144 – Trousil František ml., domkář a číšník, svobodný, toho času v říši na práci. Pozemky má ve vlastnictví sestra jeho Františka Trousilová, která je pronajala sestře a švagrovi Josefovi a Marii Rottkovým. V čísle tomto bydlí uprchlík z Mostu i s jeho rodinou Ludvík. Ten zde žalem zemřel v únoru a byl v Praze v krematoriu spálen. Jak se těšil zase na návrat domů… Trousilovi mají 67 arů pozemků.

Čp. 137 – Uldrych František, domkář a bývalý tovární dělník, pracuje dosud ve Stadionce v Rakovníku. Manželka Marie jest majitelkou. Dcera Olga chodí do měšťanské školy do Kněževse. On narodil se v Křtici roku 1894. Do Chrášťan se přestěhovali roku 1931, když před tím koupili domek čp. 137 od manželů Marie a Ladislava Křečka v roce 1931 za 45 000 korun i s pozemky. Polí mají 1 ha 19 arů. U nich bydlí její matka Černá.

Čp. 138 – Rotta Ladislav, domkář a pensista dráhy. Manželka, rozená Františka Čermáková z čp. 126 (na Beranově). Domek ten koupili 23. listopadu 1933 od Černýho Václava, penzisty dráhy buštěhradské. Černý dělal na protějším nádraží výhybkáře. Mají zahradu prac. číslo 1047/3 a stavební parcelu č. k. 173. Za všecko zaplatili Černýmu 30 tisíc korun. Mají 28 arů.

Čp. 139 – Falber Václav, domkář a zemědělský dělník. Do Chrášťan přišel jako mladík co kočí. Sloužil u Pařízka Václava, statek čp. 22 a čp. 23. Potom ve statku čp. 28 u Konopáska Františka a u syna Konopáska Rudolfa. Z toho vidno, že Falber Václav jest výborným a pilným a poctivým zemědělským pracovníkem, když vydrží tak dlouhá léta na jedom místě. U Konopásků pracuje dosud jako nádeník a jeho manželka též. Tato pochází z Přílep. Měli syna Josefa Falbra, který byl zastřeln jako četnický strážmistr ve Švaderbachu při vykonávání těžké četnické služby. Pozemků mají 79 arů.

Čp. 140 - Tvrz Petr, domkář a penzista dráhy. Manželka Helena. Postavili si dům čp. 140 v roce 1919. Mají 2 děti. Syn Karel je úředníkem ve sběrně másla, vajec, sýra apod. v Rakovníce. Dcera Anna zemřela v roce 1932 ve věku 27 roků. Byla provdána za Mladýho Jaroslava z čp. 85; jest zámečníkem, nyní v Lounech. Měli dceru Marii a vychovává ji babička Tvrzová Helena. Mají 78 arů pozemků.

Čp. 144 - Rychlý František, domkář a okresní cestář. Byl ruským legionářem. Manželka Františka, rozená Krausová z čp. 65. Dům si postavili v roce 1925. Mají 3 děti. Syn Zdenek učí se truhlářem v Nesuchyni, syn Jaroslav chodí do IV. měšťanky v Krupé, dcera Ola chodí do I. měšťanky v Kněževsi. Mají z přídělu pozemkové reformy 86 arů.

Čp. 145 - Rybáček Karel, bývalý šafář knížete Fürstenberga, nyní domkář, obdržel z přídělu pozemkové reformy roku 1925 mezi dvorem knížte Fürstenberga čp. 16 a statkem Baziky Václava, čp. 15, zahradu, která patřila ke dvoru knížete, stavební parcelu, na kteréžto sobě postavili dům čp. 145. Manželka mu zemřela v roce 1935 ve stáří 65 let. Měli 3 děti. Syn Karel pracuje co mistr mostař na dráze. Dcera Marie, provdaná za Chmelera Josefa (nyní v čp. 54) zemřela v roce 1929 ve stáří 33 let. Bydleli s rodiči Rybáčkovými v čp. 145 společně. Syn Josef padl ve světové válce. Dům postavili společně v roce 1926 a po roce měli veliký spor – po roce 1929 – se zetěm Chmelerem Josefem o dům ten. Chmeler tvrdil, že dům se postavil za jeho peníze a Rybáček tvrdil opak. Stal se z toho veliký spor, který se několikrát obnovil a byl velice nákladný. Pozemků, příděl, mají 1 ha 9 arů.

Čp 146 – Vestfál Josef, domkář, manželka Helena, rozená Brabcová. Mají 2 děti. Dcera Hedvika, provdaná, syn Josef jest ženat v Praze. Dům postavili v roce 1926. Polí mají 11 arů.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru