Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 108

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 99 – Hejda Václav jest majitelem. V tomto domě bydlí dělníci zaměstnaní na statku Hejdově, čp. 22 a 23. V této době bydlí zde též utečenci, kteří museli utéci ze Sudet před Němci, kteří násilně zabrali vojensky Sudety a všecky Čechy zde usazené odtud vyhnali na rozkaz Hitlerův. Bydlí zde – dočasně – uprchlíci: Zdejší rodák Hauner Ludvík, narozený v čp. 35 s manželkou (Němkou), s dětmi a jeho švagr Macek, rovněž s jeho manželkou (rovněž Němkou) i s rodinou. V Sudetech měli hospodářství v Hokově za Kolešovicemi. Bydlí zde též Kunc František s rodinou a Štýbrová Johana, zaměstnanci na statku Hejdově.

Čp. 102 – Polívka Rudolf, domkář a bývalý kovář, manželka Františka. Mají 4 děti. Aloisie je provdána v Praze, syn Sláva jest sluhou v Praze v nemocnici. Emilie a Františka, obě slouží v Praze. Polí mají 2 ha 1 ar.

Čp. 103 – Vecka Václav, domkář a chvalně známý odborník stavěč chmelních drátěnek, jeho manželka Anna, rozená Donátová (Čoudová). Přezdívka, že otec její Václav Donát byl kovářem a dle tehdejšího zvyku „Čouda“ zvaný. Čoudou jej zvaly i úřady, protože Donátů bylo u nás v obci více. Mají syna Josefa, ten přišel z 1. světové války jako legionář z Itálie; tedy jako italský legionář; nyní jest průvodčím vlaků dráhy Rakovník-Louny. Josef Vecka je ženat, jeho manželka Marie, rozená Krausová, čp. 65; tito mají děti tři: Jaroslav se učí v obchodě v Rakovníce, Marie se učí dámskou krejčovou u Rubšové, čp. 162. Josef chodí do školy měšťanské v Krupé. Starší syn Josef (legionář) byl zavřen Němci v Praze na Pankráci pro jistý výrok proti Němcům učiněný; bylo to na konci roku 1939 a na začátku roku 1940. Všichni tito bydlí v čísle 103. Manželé Václav a Anna Veckovi mají polí 3 ha 88 arů.

Čp. 105 – Pác Adolf ml., rolník, manželka Božena, rozená Gregorová, čp. 12, hostinec „u Matějčků“. Jsou dosud bez dětí. Žijí s nimi rodiče Adolf a Marie Pácovi na výměnku. Pác Adolf ml. jest členem obecního zastupitelstva. Pozemků mají: na katastru našem 3 ha 5 arů, na kněževeském 1 ha 39 arů a na olešenském katastru 1 ha 81 arů, celkem 6 ha 25 arů.

Čp. 106 – Lauber Jaroslav, domkář a železničář, manželka Helena ze Sýkořice. Děti mají 2. Syn Karel je doma, Marie chodí pátý rok do školy. Jeho otec Lauber Josef jest na výměnku. Polí u nás 2 ha 9 arů, v Nesuchyni 78 arů, celkem 2 ha 87 arů.

Čp. 107 – Uhlíř Jan, domkář, penzista. Dům čp. 107 i s polmi koupili v soudní dražbě od Kubáta Františka, který tím přišel o majetek. Uhlíř s manželkou Karolínou a s rodinou z Německa se přistěhoval do naší obce. Dcera Amálie se vdala do Sence, druhá dcera neznámo kde se nalézá.

Čp. 108 – Ulrich Václav, domkář a švec, manželka Františka jest z Nouzova. Dětí mají 5. Ladislav pracuje na vrchní stavbě dráhy Rakovník-Louny, jest ženatý, jeho žena Marie, rozená Kučerová z Kněževse. Mají 2 děti: Vladimír a Václav. Druhý syn Ulricha Václava a Františky jest Jarosla v Praze u Stýbla. Dcera Růžena jest vdána v Praze a druhá dcera Marie je vdána v Kostěnicích. Václav Ulrich jest starostou místní kampeličky; před tím byl od založení kampeličky stále místostarostou. Polí mají 1 ha 5 arů. Dcera Emilie jest svobodná a je zaměstnána v Praze v cukrářském obchodě.

Čp. 109 – Holý Josef, rolník a kapelník, jeho manželka Emilie, roz. Jelínková, její otec byl strážník dráhy buštěhradské, jménem Jelínek Václav, dráha jej sem přeložila od Prahy. Josef a Emilie Holých mají 4 děti. Marie jest vdaná za ředitele školy v Krupé (rodák z Mutějovic), Anna provdána za úředníka, ředitele šamotové továrny („šamotka“ zvaná) v Rakovníku Jana Macáka, syn Josef Holý jest doma při hospodářství a dcera Libuše je dosud doma. Holý Josef starší je výborným hudebníkem houslistou a baskřídlovákem. Daleko široko není takového houslisty, kapelníka. Rod Holých jest jeden z nejstarších rodů u nás v Chrášťanech. Již v roce 1399 jest zaznamenáno, že Petr Holý z Chrástu (tak jmenovala se naše obec dříve) koupil totéž zboží atd. A dále, že tento Petr Holý z Chrástu žil ještě roku 1443. Po něm zůstali synové Otík a Zdenek. Zdenek měl za manželku Annu a ti měli syna Jana a tento když koupil manství v Panoším Újezdě, postoupil Chrást (Chrášťany) Petrovi z Chrástu (snad svému synovi?). Tento Petr z Chrástu, Holý zvaný, dostav se za úředníka na Křivoklát roku 1512 prodal dvůr a dvory kmetcí v Chrástu za 500 kop Otíkovi ze Šlovic atd. Dále roku 1656 v čísle 20 hospodaří na gruntě Adam Holý, 11 strychů. Rovněž v čísle 12 roku 1649 na gruntě hospodaří Adam Holý, roku 1663 grunt shořel čp. 12 a v roce 1713 hospodaří na gruntě čp. 12 Bárta Holý. Rovněž v čísle 39 (nyní rod Pokorných) hospodaří v roce 1813 Josef Holý. Tedy rod Holých z Chrástu držel dvory čp. 12 – čp. 20 a čp. 39 – a jest rod Holých v Chrášťanech jeden z nejstarších. Holý nynější hospodaří na 4 ha 27 arech.

Čp. 110 – majitelem jest Cédl Ludvík (dříve rod Haunerů), manželka Emila, rozená Haunerová. Tento domek postaven za humny čp. 35 jako sušárna na švestky, později sušárna na chmel v roce 1865 Haunerem Jakubem. V roce 1871 se předělal domek na sušárnu na chmel, jelikož v roce tom, tj. 1871, všecko stromoví pomrzlo, nebylo co sušit. Kolem roku 1898 Antonín Hauner předělal onu sušárnu na obytné stavení pro svoje dělníky. Toho času bydlí tam uprchlík Černý s rodinou z Hořesedel a Svoboda Karel s rodinou a matkou Amálií Svobodovou, roz. Uhrovou z čp. 59.

Čp. 111 – Řepík Adolf, domkář a krejčí, vdovec. Bydlí tam též jeho syn, uprchlík, železničář z nádraží Nesuchyně-Hořesedly s rodinou, manželka a 2 děti. Byv Němci vypovězen, utekl se k nám do rodné obce. Řepík Adolf má na našem katastru 86 arů, na olešenském katastru 75 arů, celkem 1 ha 61 arů. Za manželku měl Treglerovou Helenu, krejčovou, zemřela v roce 1937 ve věku 57 roků. Také zde možno poznamenat, že Řepík Adolf měl v naší obci prvý radiový přijímač, na baterky, tehdy to byla zvláštnost, tj. před rokem 1925. Každý večer a dlouho do noci poslouchalo relace mnoho občanů.

Čp. 112 – Rajs Celestýn, domkář a penzista dráhy, manželka Josefa, mají 2 syny. Josef železičář na dráze Rakovník-Louny, Jaroslav se učí truhlářem u mistra Kučery Emila, čp. 125. Rajs Celestýn byl vdovec, první manželka Polívková, čp. 42 (u Kubánů). Z tohoto manželství pochází syn František, t. č. déle sloužící poddůstojník. Rajs Celstýn vlastní pozemků: na katastru našem 4 ary, na kněževeském katastru 60 arů, celkem 64 ary.

Čp. 114 – Treglerová Marie, rozená Gregorová (u „Tesařů“). Její dcera Marie se provdala za dělníka od dráhy Spoustu Karla. Ti mají syna Karla, který chodí do I. třídy obecné školy. Rodiči Marie Treglerové byli – otec Gregor František, tesař (odtud přídomek u „Tesařů“) a matka Marie Gregorová, pochází z Lišan. Treglerová Marie má 1 ha 64 arů pozemků.

Čp. 116 – Frélichová Růžena – vdova, domkářka. Manžel její Frelich Adolf byl kovářem, pocháezl ze Šanova, ona z Řevničova, rozená Klímová. Frélich Adolf byl vdovec; z prvého manželství děti: Božena, Josef, František, z druhého manželství Milada, Zdeňka, Jaroslav a Adolf; ten zůstal doma při hospodářství. Jaroslav je tesařem, chodí denně do Rakovníka na pilu Hlavinkovu. Frelichová, rozená Klímová měla za svobodna syna Josefa, jenž je vyučen holičem. Provozoval holičství v čp. 116 a většinou chodil po „po domech“ holit. Teď jest delší dobu nervově nemocen. Otec Frelich Adolf zemřel ve válečném roce 1917 v Uhrách v nemocnici. Mají pozemků 1 ha 92 arů.

Čp. 117 – Vojáček Václav, rolník, manželka Jiřina, rozená Linhartová z čp. 89. Děti mají: Jiříka a Milenu. Jiřík chodí do první třídy obecné školy, Milena jest 4 roky stará. Na výměnku u nich bydlí Vojáček Antonín a syn tohoto František, zedník. Mají 5 ha 36 arů půdy.

Čp. 124 – Gregor Josef, domkář a tesař, penzista dráhy, jeho manželka Josefa, rozená Uhrová, z čp. 59. Děti: Marie, provdaná za Hajnýho, železničáře v Povlčíně, Anna, provdaná také za Hajnýho (jsou bratři), strojvedoucího v Lužné, Josef, železničář, bydlí v Kněževsi, jest ženat, Jarmila, provdaná za Lankaše v Mladé Boleslavi, elektrikáře, Arnošt, železniční zřízenec, bydlí zde u rodičů, je ženat s Marií Lipertovou ze Sence, syn Jaroslav, železničář, přišel v Chomutově při posunu o život. Mají 2 ha 28 arů pozemků.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru