Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 103

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 61: Pichrt František a Anastázie, domkář a kolář. Mají polí 2 ha 55 arů. Na katastru Chrášťan 73 ary, na Olešné přídel z roku 1925 1,82 ha. Mají 6 dětí. Syn, cukrář, pracuje v Rakovníce. Dcera Anna, vdova, druá dcera, nar. 7. 8. 1911, provdaná Lonská, třetí provdaná Urbanová, čtvrtá dcera Františka. Syn Josef, nar. 2. června 1909, zemřel 3. června 1936. Pichrt František kandidoval na poslanecký mandát za stranu republikánskou a Domovinu. Přistěhovali se do naší obce v roce 1908 a bydleli v nájmu čp. 25 (tedejší majitel Pokorný Josef). Ten dům čp. 25 prodal manželům Josefu a Josefíně Polívkovým z N. Dvora, odstěhovala se rodina Pichrtova do koupeného domku čp. 61 v roce 1909. Pichrt s rodinou se přistěhoval z Břínkova; jest narozen 12. ledna 1877 v Milém, Slánsko.

Čp. 62: Rýgl Antonín s manželkou Eleonorou. Tento se dopracoval velikého jmění, s jeho otcem hlavně – Josefem Rýglem. Pracovali společně na koupeném statku čp. 33 od Donáta Antonína. Antonín Rýgl se přiženil do Lhoty pod Žbánem, po čase přistěhoval se s rodinou do naší obce, tu převzal statek po Josefu Rýglovi, jeho otci. Zde hospodařil, a když pak předal statek synovi, zase Antonínovi, uchýll se s manželkou do čp. 62, kde oba tráví zasloužilý odpočinek na výměnku. Tento domek obdržel od svého strýce Antonína Rýgla, který zemřel svobodný a obýval společně domek se 3 sestrami, které byly rovněž svobodné: Alžběta, Františka a „Tóna“ (Antonie). Tyto všechny byly sestry Josefa Rýgla. Bratr – Josef Rýgl – bývalý nádeník na gruntě čp. 33, byl velmi dobrým nádeníkem, domkářem, rolníkem, hospodářem. Dokázal to pak daleko svou pílí a přičinlivostí, že si koupil grunt, statek čp. 33, ve kterém řadu let pracoval jako nádeník. Rýgl Josef jako nádeník zařídil si domek čp. 91 i s hospodářstvíčkem. Teď majiteli jsou Karel a Hermína Švecovi. Pak přoměnil čp. 91 za větší usedlost čp. 32 s Konířovou-Léhmanovou. Toho času čp. 32 je majitelem Pánek Bohouš. A pak koupil Rýgl Josef od bývalého zaměstnavatele Donáta Antonína statek čp. 33. Tento Donát byl obcem senátora a později předsedy vlády Václava Donáta. Tam ve vedlejším domě statku trávil svůj zasloužený odpočinek na výměnku, své poslední dny svého života, života plodného. Josef Rýgl zemřel v roce 1928. Takových sedláků v naší obci není, jako byl Rýgl Josef, pravý typ českého sedláka! Byl vzdělaný, sečtělý. Nad vjezdem, vraty, svého statku čp. 33 a vedlejšího jeho domu dal umístit figury českých mužů velikánů: Palacký, Havlíček, Rýgl, Svatopluk Čech, budou po staletí krášlit statekk čp. 33 a důkaz o veliké vzdělanosti, o veliké lásce k půdě a o dobrém Čechovi, českém sedláku.

Čp. 63: Brož Václav, domkář a zedník, manželka Marie z Příčiny. Jejich děti: 4 dcery a 2 synové. Anna, provdaná Kopecká, za úředníka (výpravčí vlaků) u dráhy v Rakovníce, Marie, provdaná za Pumrle Jos., čp. 26, pekaře v Chrášťanech, Emilie jest doma, a Zdenka slouží v Rakovníce. Syn Václav, krejčí, jest ženat v Šanově a Josef jest zedníkem, pracuje v sezoně v Rakovníku. Mají na katastru Chrášťan 3 ha 5 arů, v Olešné 92 arů, celkem 3 ha 97 arů polí. Dříve po rodičích držel číslo 113, a později v r. (neuvedeno) koupil od Ant. Pánka st. dům čp. 63. V kampeličce jest předsedou dozorčí rady.

Pokračování - připravujeme

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru