Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 95

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Kolik osob chodilo neb jezdilo na práce z naší obce na začátku roku 1940

Z čísla:

1. Trešl František, dříve jezdil, pak se odstěhoval do Rakovníka; byl zedníkem.

3. Polívka Václav, železničář – brzdař na dráze Rakovník-Louny.

4. Růžička František a Karel, oba jezdí do Šamotky do Rakovníka, jako úředníci.

11. Procházka Josef, řeznický učeň, jezdí do Rakovníka do školy učňovské – pokračovací.

12. Gregor Emil, učitel, učí na měšťasnké škole v Rakovníce.

13. Opat Václav, zedník, pracuje na dráze v Rakovníce.

16. Heřman Evžen, úředník, dojíždí do Prahy.

18. Svoboda Emanuel, chodil jako železničář do Lužné-Lišan.

20. Divišovský Václav, průvodčí vlaků dráhy Rakovník-Louny.

27. Polívka Zbyněk, studující Vysokou hospodářskou školu v Roudnici, jezdí často domů.

28. Konopásek Václav, úředník Finančního úřadu v Praze, každý týden jezdí domů.

29. Pochman Josef, úředník Hospodářského družstva v Rakovníce.

31. Landa Otta, obchodní příručí v Mladé Boleslavi, týdně jezdí domů.

32. Pánek Jaroslav, studující reálného gymnázia v Rakovníce, jezdí vlakem.

39. Koutecký Adolf, chodí do lesů města Rakovníka, jako sezonní dělník.

40. Pichrt František ml., zedník, do Rakovníka aneb po okolí.

41. Grill Rudolf, zedník, do Rakovníka a okolí.

42. Dlouhý Josef, zedník, do Rakovníka a okolí.

43. Hornof Rudolf, topič na dráze Rakovník-Louny.

44. Konopásek Rudolf, zaměstnán tesařem v Praze, dojíždí týdně domů.

45. Klečka Josef, tesař, sezonně pracuje v Rakovníku.

46. Číhař Alois, jezdí jako topič na dráze.

47. Busebaum Josef, tesař, pracuje po okrese tesařinu.

49. Polívka Karel, zámečník, pracuje (neuvedeno).

54. Baxa Václav, kočí, pracuje v Rakovníku.

55. Ulrich Rudolf, v sezoně přidává zedníkům v Rakovníce.

56. Vajtr Josef, syn pracuje na dráze, Rakovník.

57. Červenka Karel, zedník, v sezoně pracuje po okolí.

59. Tři syni: Uher Adolf v Brně kancelista, Uher Josef četař u vládního vojska, u hudby v Benešově, a Uher Václav, rotmistr u vládního vojska v Terezíně.

60. Kupec Václav, pracuje u vrch. stavby na dráze Rakovník-Louny.

61. Pichrt Frant., dojíždí denně co cukrář do Rakovníka.

63. Brož Josef, syn zedníka, v sezoně pracuje v Rakovníce.

65. Krausová Růžena, úřednice, pokladní Hospodářského družstva.

68. Cédl Jindřich, syn, studující v Praze, v týdnu jezdí domů.

71. Štěpán Josef, kladeč dlaždic, pracuje v Rakovníku a v okolí.

74. Číhař Josef, zedník, v sezoně pracuje v Rakovníce.

74. Kudrna Alois, mlynář, pracuje ve mlýně v Kněževsi (zeť Číhařův).

76. Fiala Vincenc, železničář na str. domku čp. 1 (u Hospodářského družstva)

76. Dva synové – Fiala Josef, železničář, a Fiala Vlastimil, studující obch. akademii.

77. Procházková Libuše, úřednice u Číhy Vend. v Rakovníce.

78. Macáková Miluše, dcera, švadlena, zaměstnaná v Kněževsi.

79. Prousek Emil, úředník na dráze, jezdí denně do Loun.

80. Stuchl František, pracuje ve Stadionce v Rakovníce.

82. Sýkora Karel ml., strážník policejní v Praze, často dojíždí domů.

83. Procházková Františka, studující v Rakovníku, dojíždí denně domů.

85. Gregor Ludvík, zámečník, pracuje v Rakovníku, dojíždí domů denně.

88. Vostatek Ant. ml. a Mejtský Ad., oba dělníci vrch. stavby na dráze.

89. Linhart Bohouš, policejní strážník v Náchodě, dojíždí často domů.

89. Pěč Zdeněk, četnický strážmistr, koná službu v pasové kanceláři v čp. 156.

90. Mikš Augustýn, pracuje v lesích města Rakovníka.

91. Švec Karel, železničář, službu dělá v Rakovníku na nádraží.

93. Konopásek Alois, zedník, v sezoně zedničí v Rakovníce a okolí.

94. Rollová Viléma, dcera, studující obchodní akademie v Rakovníku.

95. Hyan Ant., železničář, jezdí denně do Rakovníka.

96. Perk Emil, syn, učeň tesařský, učí se v Rakovníce u firmy Volráb stavitel.

97. Tichý Josef, okresní cestář, pracuje denně na okresní silnici.

99. Hauner Lud., Macek Fr., Kunz Fr., pracují v lesích města Rakovníka.

100. Kupec Karel, železničář dráhy Rakovník-Louny (přistěhovalec ze Sudet).

101. Červenka Jaroslav, zedník, i syn jeho – učeň pracují v Rakovníce na stavbách.

103. Vecka Josef, průvodce vlaků trať Rakovník-Louny.

104. Chalupa Jaroslav, průvodčí vlaků, trať Rakovník-Louny.

106. Lauber Jaroslav, topič vlaků v Rakovníku.

108. Ulrich Ladislav, dělník vrchní stavby Rakovník-Louny.

109. Inemann Jaroslav (zeť Holýho), celník v nádraží Chrášťany-Kněževes.

109. Vosyka Miroslav, inspektor finanční stráže.

110. Černý Ant., elektrotechnik, pracuje u firmy Česal v Kněževsi.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru