Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 152

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1941

Německé vojsko překročilo řecké a srbské hranice. Stalo se brzo ráno dne 6. dubna 1941 od 4. hodině ranní.

Pakt o neútočení mezi Jugoslávií a Ruskem byl podepsán v Moskvě dne 6. dubna 1941 brzo ráno o několik hodin dříve před vstupem německých branných sil do Jugoslávie.

Anglie přerušila diplomatické styky s Maďarskem dne 8. dubna 1941, hlásil rozhlas.

Dne 9. dubna 1941 obsadilo německé vojsko Soluň v Řecku, Niš, Skopji, Bitolji aj. v Srbsku a při tom zajato 20 tisíc Srbů a 6 generálů.

Derna v Africe dne 9. dubna 1941 dobyta Němci.

Zemřela Antonie Rýglová, výměnkářka (proti škole) v čp. 33 (vedle v domě pro výměnkáře). Pocházela z Lubné, byla provdána za Dlouhýho. Byla vdovou. Do naší obce se znovu provdala za dobrého známého, rolníka Rýgla Josefa, čp. 32, a pak do čp. 33 dne 21. července 1907 a tím dnem patřila do svazku naší obce. Narodila se dne 2. února 1860, rozená Hornofová z Lubné. Byl to pravý typ venkovské pracovité ženy. Celý svůj život pracovala na hroudě české země. Zemřela 7. dubna 1941 a pohřeb měla 9. dubna 1941, krásný pohřeb, mnoho lidí doprovázelo babičku Rýglovou Antonii na její cestě poslední. Měla 7 dětí a zemřela ve stáří 81 roků. Výměnek jí poskytoval její nevlastní vnuk Antonín Rýgl, rolník čp. 33.

Dne 13. dubna 1941 v 10 hodin dopoledne měli v místní kapli (hořejší) oddavky Adolf Uher, čp. 59, jest v Brně úředníkem, a Václavíková, je dcerou železničního zřízence Václavíka z Kněževsi. Oddával je českomoravský kněz Valenta Jaroslav.

Dne 13. dubna 1941 byl v šest hodin 30 minut ráno německými vojsky dobyt Bělehrad.

Dne 14. dubna 1941 zemřela domkářka, vdova po železničáři na penzi Stanislavu Černým, čp. 131, Pavlína Černá. Pohřbena byla dne 17. dubna 1941 (ve čtvrtek) o 3. hodině odpolední za veliké účasti lidu; ve stáří 73 roků. Byla to dobrá, pracovitá zemědělská pracovnice. Vychovala vzorně velmi početnou rodinu. Země česká budiž ti lehkou!

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru