Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 137

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Dům čp. 28

Předem nutno poznamenati, že tomuto statku vrchnost od pradávna „přála“, jak vidno z toho, že má samé lánové pozemky. Musel býti na tom gruntě sedlák velmi oblíbený, když obržel tak široké pole, a to v prvé jakosti v bonitní třídě. V roce 1813 byl zde Weit Gregor a Johan Gregor, patrně výměnkář. Byly zde 4 osoby dospělé a 8 dítek. Roku 1827 hospodařil zde Polívka, odtud přezdívka „u Polívků“ se udržela do našich časů. Roku kolem 1841 byli zde na statku manželé Matěj a Marie Konopáskovi. Dle odevzdací listiny z 6. října 1870, kterážto jest dle originálu správně a doslova opsána:

Odevzdací listina

Cís.-král. okresní soud v Rakovníku odevzdává pozůstalost dne 26. února roku 1868 zemřelé Marie Konopáskové, manželky gruntovníka Matěje Konopáska z Chrášťan dobrodiním popisů dle zákonní posloupnosti na základě vyjádření z 12. dubna 1870 č. 4154.

Dle v knize gruntovní II. na straně 112 vložené odevzdací listiny z 13. května 1851 č. 4066 zanechala Marie Konopásková spoluvlastnictví v živnosti čp. 28 v Chrášťanech, kteréž hodnota značí v 3063 zlatých vyhledána byla.

K tomu celému statku náleželo mimo bydlících a hospodařských stavení pozemků: 40 jiter 1198 čtverečních sáhů, a sice zahrada 520 čtverečních sáhů, louka 1 jitro 70 čtverečních sáhů. Část těchto pozemků byla však synovi Josefu Konopáskovi svatební smlouvou odevzdána, jak doleji uvedeno bude, proto tu jen zbytek, a sice: zahrada 520 čtverečních sáhů při statku čp. 28 pozůstalá. Dále přináleží k té živnosti příslušenství: 3 jalovice, hospodářské nářadí, pak obilí, které v inventáři pojmenováno jest. Hodnota příšlušenství jest v hořejší sumě zahrnuta. Živnost čp. 28 odevzdává se synovi Františku Konopáskovi proti těmto povinnostem v hodnotě: 6126 zlatých, neb Matěj Konopásek své spoluvlastnictví do pozůstalosti odstoupil, vyplatí nezletilé sestře Anně Konopáskové jménem otcovského i mateřského podílu 2000 zlatých, to při jejím provdání s úroky 5 % od 1. ledna roku 1871, pak jí při jejím provdání odevzdá jednu krávu, jednu jalovici, vystrojí jí slušný svatební oběd a zaplatí jménem svatebního výbytku 60 zlatých. 2. Převezme všecky dluhy, kteréž by na té usedlosti čp. 28 ještě vázly. 3. Ponese útraty vyjednávání pozůstalosti. Zletilému synovi Josefu Konopáskovi odevzdají se za příčinou tohož, že svatební úmluva k ztracení přišla, v níž Matěj a Marie Konopáskovi tomuž samému pozemky odstoupili, následovní pozeky. V položení „Za pastuškou“ pole číslo parcelní 197, tj. 1 jitro 945 čtverečních sáhů, pole parcelní číslo 198, tj. 1 jitro 330 čtv. sáhů, pastvina parcelní číslo 200, tj, 145 čtverečních (sáhů), pastvina 199, tj, 25 čtverečních (sáhů), pole parcelní číslo 202, tj. 4 jitra 1550 čtv. sáhů, v hodnotě 1366 zlatých 40 krejcarů. V položení „V Ludenicích“ pole parcelní číslo 357, tj, 970 čtverečních (sáhů, pastvina 358, tj. 75 čtverečních sáhů, pole 359, tj. 2 jitra 785 čtverečních (sáhů), pole 360, tj. 1 jitro 45 čtverečních sáhů v hodnotě 915 zlatých 60 krejcarů. Pozemky tyto jsou již k usedlosti čp. 92 v Chrášťanech připojený. Zůstálému manželi, potažmo otci Matěji Konopáskovi odevzdává se právo výměnku na statku čp. 28 tou mírou: 6 korců pšenice, 7 korců žita, 2 korce ječmene, půl korce hrachu, půl korce ovsa, vše v čistém zrně, vrch míry, 10 korců zemčat, 25 liber soli, 25 liber másla, každý den teplého mléka 1 žejdlík, 2 kopy homolek, 1 kopu vajec, 30 liber masa vepřového v masopustě, 40 zlatých na přilepšenou, pak mu hopsodář všecky povozy do mlýna a ze mlýna obstará. Mimo toho mu přináleží právo užívání bytu v malé světnici, pokud se světnice nezřídí i právo společného bytu a místa ve sklepě. K topení výminkářské světnice náleží jemu dříví a uhlí, co spotřebuje, s povozem. Konečně je hospodář povinnen jemu slušný pohřeb vystrojiti. Tím se pozůstalost vyjednávání za skončenou prohlašuje.

Dáno dne 6. října 1870, C. k. okresní soudce (příjmení nečitelné).

Po Matěji a Marii Konopáskových hospodařil na gruntě čp. 28 Konopásek František, narozen 8. července roku 1839 a za manželku měl Marii, rozenou Červenou z čísla 21, narozenou dne 24. října 1850. Svatbu měli dne 1. února 1870. Tito manželé byli dobří lidé, měli uznání, s chasou zacházeli jako se svými členy rodiny. Za jejich hospodaření nesměla chasa neb nádeníci je oslovovat „pán“ neb „paní“, ale všeobecně se na statku čp. 28 říkalo „strejčku“ neb „teto“, tj. po staročesku. Manželé František a Marie Konopáskovi měli 4 děti: 1. Marie, narozená 6. dubna 1872, provdala se dne 4. února 1893 za sedláka a hostinského Amlera do Pavlčína. 2. Anna, narozená 1. listopadu 1873, zemřela dne 10. července 1877 v stáří 8 měsíců. 3. Rudolf, narozený 20. dubna 1882, vedl statek, zemřel 3. června 1940. 4. Anna, narozená 6. března 1886, provdaná za sedláka Václava Kejlu v Lubné.

František Konopásek byl povahy mírné, do politiky nedělal, v obci byl váženým občanem. Býval (když mlád byl) výborným hudebníkem klarinetistou. Zemřel ve světové válce 20. listopadu roku 1916 a jeho manželka, rovněž stará dobrá poctivá selka, zemřela 17. června 1920.

Po nich se ujal vedení statku syn Rudolf Konopásek. Ten oženil se s Karolínou, rozenou Iblovou ze statku čp. 92, dne (neuvedeno) měli svatbu. Karolína se narodila 4. prosince 1886.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru