Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 79

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1939 - pokračování

Stanné právo odvoláno. Dne 21.(?) 11. 1939 bylo zase stanné právo odvoláno, trvalo tedy 3 dny. Nedálo se nic, náš národ je až příliš vychován, a tak na vysoké úrovni vzdělán, aby „nalítl“ do nástrahy na něho nastražené, známe již mnoho století naše přítelíčky Germány, jak a co zamýšlejí s naším národem. Vyhubit…

Dne 20. 11. 1939 byl prvý mrazík a prvý sníh trochu padal. Dne 7. 12. 1939 a další dny napadlo sněhu asi 40 cm. Mnoho škod v lesích a zahradách; bylo mnoho polomů; i síť elektrická byla na několika místech přetrhána, takže naše obec byla na 8. 12. a celý den o svátek početí P. Marie beze světla.

Dne 8. 12. 1939 (na svátek P. Marie) pořádal učitelský sbor v hostinci u Humlů Mikulášskou zábavu. Program: Hudba, recitace, divadlo, nadílka apod. Režii měl řídící učitel Jindřich Cédl za pomoci učitele Vajdiše a učitelky Jindř. Kounovské. Krásný proslov měl farář církve československé, bratr Jaroslav Valenta. Zábava a vůbec celý podnik se vydařil, takže finanční úspěch velmi dobrý; výtěžek připadl na vánoční nadílku chudým dětem školním.

Před vánočními svátky r. 1939 o svátcích i po nich byly třeskuté mrazy až 28 stupňů. Jest obava, že obilí a hlavně stromy zmrznou. Půda pod sněhem je rozbředlá, takže pod sněhem kořeny se zapaří, pustí mízu do korun stromů a stromy zmrznou. Majitelé zahrad nechť okamžitě sníh od stromů, nejméně 2 metry koldokola od pni odhází a půdu pak ušlapou a tím stromy zachrání od vymrznutí. Hůře bude s obilím, beztak již špatně vzešlo.

Kleiderkarte – lístek na oděv jsme obdrželi v naší obci 15. 12. 1939. Tento lístek pro jednu osobu měl 100 bodů a platí do 31. 10. 1940. Uvnitř lístku jest uveden příklad, jak si má majitel počínati. Dále jest Warenwert der Abschntte – hodnota ústřižků ve zboží.

Dozorce finanční stráže Václav Růžička narodil se 13. 11. 1913 v Chrášťanech čp. 4. Byl ustanoven na čas pro službu vyživovací a stravovací obecnímu úřadu v Chrášťanech přípisem jemu adresovaným a zní: Panu Václavu Růžičkovi, dozorci finanční stráže v Rakovníku. Podle nařízení Zemského finančního ředitelství v Praze ze dne 9. 11. 1939, číslo jednací I Fo 32/235 ai 1939 překládáme Vás k obecnímu úřadu v Chrášťanech pro službu vyživovací a stravovací. Sprošťuji Vás dnešním dnem služby u berní správy v Rakovníce a vyzývám Vás, abyste dne 13. 11. 1939 nastoupil službu u obecního úřadu v Chrášťanech. Přednosta úřadu, podpis nečitelný. Berní správa v Rakovníku na druhé straně přípisu vyrozuměla obecní úřad v Chrášťanech o přeložení jmenovaného. Přípis jest uložen v obecních aktech. Václav Růžička dělal službu na hranicích u finanční stráže a po evakuaci byl přidělen za tajemníka do naší obce.

Pasová kontrola na státní silnici: od 10. 10. 1938 se koná na státní silnici pasová kontrola mezi protektorátem a říší. Stanice kontroly té jest v čp. 156, majitelem jest obecní strážník Josef Rottek. Zavedena byla na stav 1:4, tj. velitel a 4 mužové dnem 8. 7. 1939 s novým velitelem evakuovaným ze Slovenska pp. Josef Záleský, a strážmistři četnictva Pěč Zděnek a Boh. Šíp a štábní strážmistři Hradecký a Němec. Na říšské silnici v místech, kde se sbíhá cesta od „Lipksy“ s říšskou silnicí, stojí dřevěná bouda, která slouží za celnici a zde koná střídavě 12 členů finanční stráže nepřetržitě službu se sídlem oddělení v Kněževsi pod vedením vrchního inspektora II. třídy p. Majera. Tato pasová kontrola byla zrušena a zapojena k říši k 1. 10. 1940.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru