Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 168

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

 
Rok 1942

Protektorát – doposavad. Tento rok začal krutými mrazy a trvaly celý měsíc leden; pouze 4. a 5. ledna bylo trochu lépe, tálo. Od 7. ledna byly mrazy třeskuté, vrány a jiná havěť přilétaly hlady až do dvorů za potravou houfně.

Dne  6. ledna byl pohřben Švácha Václav. Zesnul 4. ledna 1942 ve věku 77 roků. Byl otcem p. Frélichové a tchán mistra kováře Josefa Frélicha, čp. 100.

Statkové archy. Dne 9. ledna 1942 se psaly ve škole statkové archy za přítomnosti zemědělců, majících nad 5 ha půdy. Byl přítomen profesor zemědělské školy Šteffek z Rakovníka.

Dne 9. ledna 1942 zemřel ve stáří 76 let Josef Mrázek v čp. 56, pohřeb měl v neděli dne 11. ledna 1942 o 3 hodině odpolední. Byl švagrem Josefa Vajtra, u kterého bydlel.

Sbírka na frontu. Dne 12. ledna 1942 provedena byla sbírka na frontu. Sbírala se obuv, přikrývky a podobně pro německé vojáky na frontě, každý občan musel něco dáti. Snad už na ně dochází, už hrdí Markomané žebrají – jde šeptem po celé vsi. Útěcha pro každého z nás.

Boj o zrno. Dne 30. ledna 1942 byla ve škole schůze zemědělců na téma „Boj o zrno!“ Německé úřady nařídily, by šetřilo se každým zrnem. Už teď, v lednu? Melou, melou již z posledního!?

Dne 3. února 1942 zemřela v 6 hodin ráno nejstarší občanka naší obce, ve stáří 95 roků, Marie Pokorná, čp. 39, rozená Krupičková, výměnkářka, a pohřeb měla 5. února 1942 o půl čtvrté hodině odpolední.

Nebeský úkaz. V pondělí dne 9. února 1942 byl viděn na jihovýchodní obloze nebeský úkaz (spíše nebeský švindl). Od tři čtvrtě na devět dopoledne do 9 hodin, tedy čtvrt hodiny, byl viděn kříž, krvavě červený, na slunci. Pověrčiví lidé měli látku ku žvanění o zázraku. Někdo asi pouštěl laternu z rakovnického kostela na oblohu. Pisatel byl tehdy v Rakovníce a tak se tam o zázraku, švindlu, mluvilo. Rynk byl lidmi, zvědavci, plný.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru