Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 117

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Majitelé domů v listopadu 1940

148. Šímová Anna, vdova, zemědělská dělnice.

149. Herinková Emilie, vdova po ruském legionáři, bydlí tam Kupec Jindřich s rodinou.

150. Vostatek Antonín a Barbora, zemědělský dělník.

151. Štuksa František a Františka, vlakvedoucí.

152. Ulrich Ludvík a Marie, železničář.

153. Satrapa Václav a Josefa, zemědělský dělník.

154. Hlaváčková Josefa, vdova po železničáři Hlaváčkovi Josefu.

155. Fišer Josef a Marie, železničář.

156. Rotek Josef a Marie, obecní strážník, tajemník, domkář, zemědělec.

157. Kupec Rudolf a Anna, železničář.

158. Lauber František a Marie, strojírna.

159. Křeček Ladislav, vdovec, dělník.

160. Kunc Rudolf a Antonie, železničář.

161. Ondráček František a Marie, tovární dělník, dříve kočí.

162. Rubš Emil a Marie, tovární dělník.

163. Dvořák Václav a Zdeňka, obchodní zástupce strojů.

164. Janoušek František a Marie, dělník.

165. Polák Jan a Božena, havíř v Rakovníce, důl Rako.

166.

167. Vaniš Karel, zaměstnanec dráhy Rakovník-Louny.

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Číslo domu 1

Vypsáno z kroniky Kočkovy: V roce 1653 byl majitelem Urban Štroner se 43 strychy polí a v roce 1713 rovněž Urban Štroner. V roce 1813 byl majitelem Mathias Hauner; byly 4 osoby a 8 dítek. V roce 1841 hospodařil zde Hauner Jakub jako čtvrtláník. Potom rod Trešlů; roku 1940 jest na čp. 1 Trešl František a Veronika. Ti mají 4 syny a 2 dcery. Manželka Veronika pochází z Malinové. Syn Rudolf se přiženil v roce 1937 ke Staňkovům čp. 53 za manželku Jitku, rozenou Staňkovou. Syn Františka a Veroniky Trešlových Václav jest rotmistrem u vládního vojska v Terezíně, syn František jest ženatý, v Rakovníce zedníkem. Dcera Emilie jest provdána za Pochmana Fr. čp. 29, dcera Marie je provdána za Bechyně, úředníka poštovního v Rakovníce, syn Emil pracuje doma v hospodářství. Syn Rudolf se přestěhoval od Staňků domů do čp. 1 a výměnkář Trešl František se ženou Veronikou zase ke Staňkovům, kde tráví dni svého stáří na výměnku. Syn Rudolf má větší i pohodlnější hospodářské budovy zde v čp. 1. Před Františekm a Veronikou Trešlovými byli rodiče František a (?) Trešlovi. Pozemků mají 16 strychů 56 m, tj. 4 ha 73 arů, a to na našem katastru mají 1 ha 17 a, na kněževeském katastru 3 ha 56 arů.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru