Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 107

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 92 – Ibl Václav, rolník, manželka Anna, rozená Bidrmanová z Nesuchyně. Děti mají tři: Jiřík navštěvuje reálné gymnázium v Rakovníce. Zdeněk chodí do školy obecné, dcera Věra chodí do měšťanky v Kněževsi. Výměnek zde tráví jeho matka Františka Iblová. Pozemků mají: na našem katastru 12 ha 29 arů, na kněževeském 2 ha 44 arů, na olešenském katastru 66 arů. Celkem mají 15 ha 39 arů.

Čp. 93 – Konopásek Alois, zemědělec a zedník; manželka Anna, rozená Pracná, narozená v čp. 98. Dětí mají 5. Emil prodělal první válku světovou jako osmnáctiletý mladík ve Francii u Verdunu. Syn Alois a dcera jsou doma, Emil též, při hospodářství, Jaroslav jest cukrářem a Adolf chodí do Rakovníka do školy obchodní. Dům čp. 93 vyměnil Konopásek za dům čp. 98 s Němečkem Františkem a tento si vymínil bydleti s manželkou Františkou a chorým synem Karlem do smrti v čísle 93. Nežli se dům čp. 93 s příslušenstvím, tj. stodoly, stáje atd., postavil, vedla tudy cesta, silnice z Rakovníka do Žatce. Konopásek má pozemků na našem katastru 4 ha 25 arů, na kněževeském 1 ha 39 arů, tj. celkem 5 ha 64 arů.

Čp. 95 – Hyan Antonín, domkář a železničář, manželka Marie, roz. Hůlová z Lišan. Mají dvě děti, dceru Jiřinu, která chodí do kněževeské měšťanské školy, a syn Josef navštěvuje zdejší školu obecnou. Obhospodařují 2 ha 76 arů pozemků.

Čp. 96 – Perk František, domkář, přiženil se k manželce Vajdyšové Heleně. Tato měla za svobodna syna Stanislava. Spolu mají syna Emila. Helena zemřela ve 32 letech roku 1931. Oženil se Perk podruhé s manželkou Helenou, rozenou Hamouzovou z Nouzova. Z toho manželství mají dceru Jiřinu, 5 roků starou. Perk František pochází (neuvedeno) a do Chrášťan se přiženil r. (neuvedeno). Mají 3 ha 47 arů pozemků.

Čp. 97 – Tichý Josef, domkář a okresní cestář; Marie, jeho manželka, pochází z Lužné. Děti mají dvě. Adolf, zámečník, pracuje v Šamotce v Rakovníce, a dcera Jindřiška je doma, nemocná. Zde u svého syna Josefa a jeho rodiny tráví na výměnku zbytek svého života otec a dědeček Tichý Michael, stařec doposud velmi čilý. Mají 96 arů pozemků.

Čp. 98 – Němeček Václav, domkář a povozník; manželka Jindřiška, rozená Fořtíková z Krupé. Dcera Libuše chodí do III. třídy měšťanské školy v Kněževsi. Němeček Václav je neúnavný povozník, téměř všechen chmel odvezl z naší obce i z okolních obcí do skladů do Žatce; nyní od roku 1939 (za protektorátu) vozí se chmel do skladů do Milostína. Má jednoho koně a na požádání každému na poli všecku práci udělá. Teď po sezoně chmele přiváží, a to denně, uhlí z dolů z Mutějovic, za 60 K fůru. Do Žatce od balíku (100 kg cirka) chmele měl (neuvedeno) korun. Do Milostína měl od balíku chmele (neuvedeno) korun. Dříve platilo se 2 až 3 koruny od 100 kg chmele do Žatce. Mají polí: na našem katastru 2 ha 55 arů, na olešenském katastru 1 ha 74 arů. Celkem mají 4 ha 29 arů polí.

Pokračování - připravujeme

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru