Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 104

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 64 – Číhař Antonín, manželka Marie z Řevničova. Dětí mají pět, dosud malé: Antonín, Karel, Radmila, Věra, Miluše. Pozemků mají 2 ha 30 arů. Domek koupil od dědiců, dcer, po Sklenkovi Antonínovi, který dyl domkář a zedník. Číhař Antonín se narodil a bydlel s rodiči v čp. 107 („Na Strašítkách“).

Čp. 65 – Kraus Emil, domkář, zedník a dlouholetý starosta obce. Za starotu byl zvolen obecním zastupitelstvem roku 1927. V roce 1937 - s malou přestávkou - se ujal zase úřadu a do dnešního dne, tj. 3. března r. 1940 dosud úřaduje. Jakožto starosta v době nynější, válečné, má mnoho práce, kterážto není právě záviděníhodná. Jeho manželka Františka pochází z Třeboce. Mají dvě děti. Miroslav chodí do školy měšťanky v Kněževsi, a dcera Zdenka chodí druhým rokem do místní školy. Polí mají na katastru zdejším 2 ha 72 arů. V čísle 65 bydlí jeho matka Františka, výměnkářka, a u ní dcera její, Krausova sestra, Růžena Krausová, dlouholetá výborná úřednice, pokladní Hospodářského družstva v Rakovníku.

Čp 66 – Pichrt František, domkář. Manželka Františka, roz. Kankrdlíková z Lišan. Děti tři: František, Radislav a Pavel, dosud malé děti. Mají 3 ha 86 arů polí. Bydlí s nimi jeho babička, matka jeho matky. Jeho otec byl ruským legionářem a zemřel r. 1939 v prosinci.

Čp. 67 – Kounovský Josef, domkář a obuvník. Manželka Anastásie, rozená Maršálová z Pustovět. Mají dceru Františku, ve stáří 16 roků. S nimi bydlí jeho matka Božena, jeho otec Oldřich, zaměstnanec dráhy (u vrchní stavby), zemřel r. 1937. Dědeček Josefa Kounovského byl učitelem, později řídícím učitelem od roku 1873 (27. X.) do roku 1906 (1. X.), tedy plných 33 roků vyučoval v naší škole. Před tím působil v Kněževsi. Věnoval se výchově mládeže 46 roků. Kounovský Josef, a hlavně jeho manželka (neboť on jest nemocen a provozuje řemeslo) s jeho matkou Boženou hospodaří na našem katastru na 75 arech a na kněževeském na 90 arech, celkem mají polí 1 ha 65 arů.

Čp. 69 – Hauner Václav a Leontýna, roz. Kovářová z Lužné. Ona je majitelkou. Mají dvě děti: Václav a Marie, oba jsou doma při hospodářství. Mají pozemků: na našem katastru 10 ha 67 arů, na kněževeském katastru 21 arů; celkem 10 ha 88 arů.

Čp. 70 – Malý Antonín – přiženil se do Chrášťan v roce 1931 z (neuvedeno). Jeho manželka Štefánie, rozená Donátová. Děti mají dosud malé: Libuše a Miroslava. Rodiče Štefánie – Alois a Anna, rozená Burešová ze Šanova, bydlí s nimi na výměnku. Otec Alois Donát jest pokřtěn František, ale všeobecně nazýván Alois, jest těžce nemocen a leží na lůžku upoután, byv raněn mrtvicí, již od roku 1929, tedy již 11 roků jest bez vlády. Na výměnku s nimi též žije otec Aloise Františka Donáta – Václav Donát, stáří 89 let. Podrobně o něm je v dřívějších zápisech. Pozemků mají Malých 14 ha 5 arů.

Čp. 71 – Heifler Josef, domkář a kladeč dlaždic, manželka Marie, roz. Dyršmídová, k níž se Heifler v r. 1924 přiženil z Rakovníka. Děti mají tři: Marie, Zděnek a Josef, dosud malé. S nimi na výměnku žije její matka Filoména Dyršmídová. Polí 31 arů.

Čp. 72 – Frolík Josef, rolník, vdovec. Přiženil se sem ze Křtici (?) k Marii Polívkové, roz. Haunerové. Táž byla také vdova, prvý manžel Polívka Ludvík byl z čp. 27 (u Benešů). Mají jednu dceru Boženu. Z prvého manželství mají tři dcery: Marie je provdána za Kubínka v Mutějovicích, Františka je provdána v Rakovníce a Jindřška je provdána za Procházku Gustava, rolníka v čp. 21. Frolík prodlel delší čas v Americe na farmě. Má 12 ha 66 arů.

Čp. 73 – Voigt Teodor, rolník. Manželka Marie, rozená (neuvedeno) ze Šanova. Mají 2 dcery, které chodí do školy. Jeho děd i bába byli Němci. Jeho matka Marie, rozená Kapounová, je z čp. 2. Mají 10 ha 69 arů polí.

Čp. 74 – Čihař Josef, domkář a zedník; jest vdovcem. Manželka Josefa pocházela z Pustovět, zemřela v roce 1938 (4. X.). Děti mají, tři dcery: Anna, provdaná za Aloise Kudrnu, mlynářského v Kněževsi, Marie, provdaná za Staňka Jos., z čp. 53, utéci museli ze Sudet, teď bydlí v čp. 143 u Petříčkové, jest železničář, teď u dráhy v Rakovníce, a dcera Františka, provdaná za Kupce Karla, železničáře, bytem v čp. 100 u Frélicha Josefa, kováře.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru