Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2009

 

 

Rozpočtové příjmy:

 

Paragraf           Položka                                                 Návrh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1111          Daň z příjmů fyzických osob ze závislé          850 000,-

                 činnosti a funkčních požitků

1112          Daň z příjmů fyzických osob ze samostaně   170 0000,-

                 výdělečné činnosti

1113         Daň z příjmů fyzických oob z kapitálových         50 000,-

                výnosů

1121         Daň z příjmů právnických osob                      1 000 000,-

1211         Daň z přidané hodnoty                                  1 500 000,-

1337         Poplatek za likvidaci komunálního odpadu         300 000,-

1341         Poplatek ze psů                                                 6 000,-

1343         Poplatek za užívání veřejného prostranství            1 000,-

1361         Správní poplatky                                                 1 000,-

1511         Daň z nemovitosti                                            350 000,-

4112         Dotace ze státního rozpočtu (státní správa,         57 200,-

                škola)

2310         Poskytování služeb (pitná voda)                           5 000,-

3419         Příjmy z pronájmu - TJ                                             50,-

3632        Poskytování služeb - pronájem hrobových míst       3 000,-

6171        Příjmy z prodeje zboží                                            300,-

6310        Příjmy z úroků                                                   60 000,-

8115        Zapojení zůstatku do rozpočtu                        4 591 633,-

               Příjmy celkem                                            8 945 183,-

 

 

 

Rozpočtové výdaje:

 

Paragraf     Položka                                                Návrh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1014           Nákup služeb (útulek pro psy)                   15 000,-

2212           Silnice (pluhování, opravy)                        250 000,-

2219           Ostatní záležitosti poz. komunikací        2 470 000,-

                  (chodníky, odstavné plochy)

2221           Provoz veřejné silniční dopravy                    60 000,-

2229           Ostatní záležitosti v silniční dopravě            50 000,-

                  (poplatky, dopravní značení)

2310           Pitná voda (přípojky, prodloužení               400 000,-

                  vodovodu Nový Dvůr)

2321           Odvádění a čištění odpadních vod              100 000,-

3111           Mateřská škola (opravy, provoz)                 500 000,-

3113           Základní škola (opravy, provoz, dotace     1 000 000,-

                  obcím)

3141           Školní jídelna                                              35 000,-

3143           Školní družina                                              5 000,-

3314           Knihovna                                                    50 000,-

3329           Ochrana památek (oprava zvoničky)            400 000,-

3399           Ostatní záležitosti kultury                             50 000,-

3419           Tělovýchova                                                 70 000,-

3421           Využití volného času dětí                            200 000,-

3631           Veřejné osvětlení (opravy, materiál,              110 000,-

                  elektrická energie)

3632           Pohřebnictví                                                 55 000,-

3635           Územní plánování                                        100 000,-

3721          Nebezpečný odpad                                        20 000,-

3722          Likvidace komunálních odpadů                       471 000,-

3723          Likvidace ostatních odpadů                              80 000,-

3745          Péče o veřejnou zeleň (mzdy, opravy,             340 000,-

                 PHM, nákup služeb)

5512          Požární ochrana (PHM, opravy, odborná          166 183,-

                 příprava)

6112          Zastupitelstvo obce (mzdy, odvody z mezd)     840 000,-

6171         Činnost místní správy (mzdy, odvody z mezd,   923 000,-

                telefon, služby pošt, elektrická energie, nájem,

                opravy, nákup služeb, programové vybavení,

                právní služby)

6409         Ostatní činnosti (mikroregion, SMOR)               185 000,-

                Výdaje celkem                                           8 945 183,-

 

 

Rozdíl mezi nižšími příjmya vyššími výdaji ve výši 4 591 633,- Kč bude v roce 2009 pokryt ze zůstatku na běžném účtu k 31.1.2008.

 

 

 

 

                                                                                       Jana Tlapáková

                                                                                        starostka obce