Chrášťany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Památky - Památky

Památky

Památky v Chrášťanech

Kaple sv. Barbory

Stavba nynější kaple svaté Barbory, která nahradila jinou, sešlou kapli, která na tomto místě odnepaměti stála, trvala neuvěřitelných šedesát let. Začala v roce 1856 a skončila až v roce 1916. Nejdříve byly v roce 1856 postaveny zdi. Na víc nebyly peníze. Teprve za dvanáct let se podařilo na kapli vyzdvihnout krov a věžičku. Jenže teď zase nebyly peníze na tašky. Než se je podařilo sehnat, krov shnil. Když Josef Donát, chrášťanský rodák a tou dobou hostinský U Pinkasů v Praze, věnoval na dostavbu kaple 300 zlatých, zdálo se, že je vystaráno. Jenže jak šly peníze z ruky do ruky, než se dostaly od štědrého donátora na místo určení, nezbylo z nich skoro nic. Co zbylo, stačilo sotva na nový krov. A tak to šlo dál až do roku 1916, kdy se stavba kaple uzavřela zhotovením oltáře. V roce 2005 nechala obec obnovit krov a střechu kaple, v roce 2006 fasádu kaple. Na opravu památky přispěl Středočeský kraj z Programu obnovy venkova.

Socha sv. Isidora

Sloup se sochou sv. Isidora, patrona zemědělců, stojí v sousedství školy. Sloup věnovala v roce 1717 obec. Podstavec sloupu nese nápis „Ke cti a chvále pánu Bohu a svatému Isidoru na čest tato vůbec (tj. obec) postaviti dala“ a jména dárců. V roce 1832 byl sloup se sochou obnoven. Socha je nemovitou kulturní památkou.

Socha sv. Rosárie

Sloup se sochou sv. Rozárie, ochránkyně před morem, stojí asi 1 km východně od Chrášťan u křižovatky železniční tratě Kolešovice-Krupá a tematické cyklotrasy Kolešovka. Socha pochází ze stejné doby jako ostatní sochy v obci, v tomto případě z roku 1714. Víc o ní bohužel nevíme.

Socha sv. Aloise

Socha sv. Aloise v sousedství kaple sv. Barbory pochází z první poloviny 18. století a na podstavci nese rodové erby Mollartů a Lamberků, jmenovitě Josefa Antonína z Mollart a jeho ženy Marie Aloisie, rozené z Lamberka, tehdejších majitelů panství Olešná. Tutéž kombinaci znaků byste našli ještě na dvou sochách v okolí Olešné. Socha je nemovitou kulturní památkou.

Socha sv. Prokopa

Socha pochází z roku 1721, od roku 1832 nese nápis „Nelekej se nikdy zlého – důvěřujte v Boha svého – neboť mocnou rukou brání před žihutím hromu uchrání“ a jména dobrodinců, kteří toho roku sochu renovovali. K soše původně patřil čert na řetězu, pro svou ohyzdnost byl však v roce 1896 u příležitosti otevření nového hřbitova v sousedství sochy odstraněn. Socha je nemovitou kulturní památkou.

Kříž pode vsí

Kříž u čísla popisného 62 na okraji obce směrem ke Kněževsi. Kříž věnoval v roce 1882 kameník Miler z protějšího čp. 85. Kříž nese nápis „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím. Kristus náš vítěz.“ V loňském roce nechala obec kříž obnovit.

Pomník padlých

Pomník 33 chrášťanských mužů, padlých na bojištích první světové války, byl slavnostně odhalen 3. června 1923. Základem fondu na stavbu pomníku se staly peníze, které místní živnostníci vydělali na svém úspěšném bále jen pro ženaté v roce 1922. Když se živnostníci po plese radili, nač zisk z plesu použít, náhodou byl přitom obecní kronikář Václav Gregor a navrhl: „Pánové, povinnost naší obce je postavit památník našim padlým hrdinům ze světové války. Přispějte na památník ten.“ Návrh byl s „burácejícím potleskem“ přijat.V roce 2008 nechala obec pomník obnovit.

Husův pomníček

Pomníček k uctění kostnického mučedníka mistra Jana Husa věnovala obec v roce 1915. slavnostně odhalen byl 6. 7. 1915. Pomníček nese nápis: „Husově památce 1914-1915. Milujte se, pravdy každému přejte! Živ buď, národe posvěcený, v Bohu neumírej!“ V roce 2008 nechala obec pomníček obnovit.

Zvonička v zahradě školy

Přestože zvonička stojí přímo v centru obce v zahradě školy, nevíme o její historii téměř nic. Údajně se tu zvonilo pro dolní část obce, zatímco pro horní část se zvonilo v kapli svaté Barbory. V roce 2009 nechala obec zvoničku obnovit.

Svatý obrázek na Borech

Na místě svatého obrázku stál původně kříž na památku smrti šestnáctileté Marušky Šnoblové, dcery hajného Františka Šnobla z hájovny na Borech. Kříž stál opodál místa, kde ji 13. července 1903 zabil blesk. Z kříže se dochovala jen tabulka s nápisem, která je dnes součástí svatého obrázku.

Kříž Rudolfa Raddy

Kříž stojí mezi dvěma starými lipami při silnici do Olešné a věnovali ho v roce 1819 rodiče Rudolfa Raddy za uzdravení svého syna (tak praví latinský nápis na kříži). Traduje se, že Rudolf Radda se v těchto místech těžce zranil při pádu z koně a dlouho se potácel mezi životem a smrtí.

Památky v Novém Dvoře

Křížek

Kamenný kříž s korpusem Krista stojí před domem čp. 13. O historii kříže bohužel nevíme nic. V roce 2009 nechala obec křížek obnovit.

Pomník padlých

Pomník z roku 1929, věnovaný místními občany, připomíná jména sedmi novodvorských mužů, kteří padli na bojištích 1. světové války. V roce 2008 nechala obec pomník obnovit.

Vodárenská věž

Pozoruhodnou stavebně-technickou památkou je historická vodárenská věž, umístěná na východním okraji Nového Dvora. Objekt pochází pravděpodobně z konce 20. let 20. století. Svému účelu slouží vodárna dodnes.
 

Datum vložení: 5. 11. 2009 15:43
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2022 11:23